สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น
Posted: ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี Date: 2013-10-11 08:41:28
   
  เรื่องสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นครับ เริ่มมีสมาชิกสอบถามเข้ามาว่า สอ.นย.ทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์นี้หรือไม่ - ขอเรียนว่า สอ.นย.เคยนำเงินไปฝากไว้ที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นจำนวนหนึ่ง แต่ได้ถอนนออกมาตั้งแต่ต้นปี 2553 หลังจากที่มีข่าววงในถึงความไม่ชอบมาพากลในการบริหารเงินทุน -ปัจจุบันเงินทุนของสหกรณ์ร้อยละ 98 ให้กู้แก่สมาชิกเป็นหลัก (เงินทุน 4,000 ล้านบาท ให้กู้แก่สมาชิก ประมาณ 3,800 บาท) โดยมีเงินจำนวนหนึ่งที่นำไปลงทุนในหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินที่มีความมั่นคง เช่นหุ้น ปตท. หุ้นการบินไทย หรือของธนาาคารพาณิชย์ เพื่อเป็นการสำรองสภาพคล่อง (หมายถึงเมื่อ สอ.นย.มีปัญหาเงินสดขาดมือก็สามารถนำเอาตราสารทางการเงินเหล่านี้มาเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ด้วยการขายคืน หรือขายเปลี่ยนมือเป็นต้น) - การบริหารเงินทุนของ สอ.นย. เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงความเสี่ยงเป็นหลัก ดังจะเห็นได้ว่าแม้การนำเงินไปฝากในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นจะได้รับผลตอบแทนสูงมาก แต่เมื่อคณะกรรมการเห็นว่ามีความเสี่ยงก็ได้ถอนเงินกลับมา จนทำให้ สอ.นย.ไม่ได้รับความเสียหายจากกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด - ดังนั้นขอให้ท่านสมาชิกมั่นใจได้ว่าคณะกรรมการของ สอ.นย. จะทำหน้าที่เป็นผู้แทนในการรักษาผลประโยชน์ของท่านสมาชิกให้ดีที่สุด เพราะทุกคนตระหนักว่าเงินทุนทั้งหมดของ สอ.นย.เป็นของสมาชิก นี่คือแหล่งออมเงินที่ดีที่สุดที่สมาชิกทุกคนฝากความหวังไว้ครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ครรชิต  สิงหนาท  2013-10-11 12:22:09
 
 
  สหกรณ์ที่ให้ผลตอบแทนสูงมากมันน่ากลัวครับ ขอขอบคุณคณะกรรมการชุดนั้นจริงๆบอกชื่อด้วยซิครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2013-10-11 14:01:31
 
 
  ชุด พล.ร.ท.ศักดิ์ชาย อุบลเดชประชารักษ์ครับ โดยผู้จัดการ สอ.นย.ในสมัยนั้นคือ น.อ.สรไกร สิริกรรณะครับ ส่วนผู้ที่นำข้อมูลมาแจ้งให้คณะกรรมการทราบคือ ร.อ.เกียรติศักดิ์ ฉายชูวงษ์ กรรมการ สอ.นย.ในสมัยนั้นครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ครรชิต  สิงหนาท  2013-10-16 06:08:48
 
 
  ขอบคุณทุกท่านครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ