การสมัครสมาชิกฌาปนกิจของ สหกรณ์
Posted: ภิญโญพจน์ พินิจมนตรี Date: 2017-12-07 11:45:16
   
  การที่สมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์ศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหารและสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห็สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทยทั้งสองแห่งมีผลดีอะไรบ้างกับสมาชิกบ้าง เกี่ยวกับ 1. การกู้เงินกับสหกรณ์ นย. 2. หลักประกันการกู้เงิน หรือการค้ำประกันการกู้เงินกับสหกรณ์ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2017-12-07 15:14:44
 
 
  ข้อดีทั่วไปคือเมื่อเราเสียชีวิต ก็จะมีเงินที่เหลือไว้ให้แก่ลูกหลาน เอามาช่วยจัดการงานศพ เงินที่เหลือก็ตกแก่ทายาท กรณีการกู้เงินที่ใช้คนค้ำประกัน ฌาปนกิจใช้แทนการทำประกันชีวิตได้ หากมีอะไรเกิดขึ้น ผู้ค้ำก็ไม่เดือดร้อน ทายาทก็ไม่ต้องเอาเงินบำเหน็จตกทอดมาจ่ายหนี้ส่วนนี้ ข้อที่ดีกว่าการทำประกันคือวงเงินที่ได้รับไม่ได้ลดลงตามระยะเวลาที่เราผ่อนชำระ จึงทำให้เมมื่อเราผ่อนเงินกู้ไปนานๆ จนหนี้ลดลงมากแล้วหากต่อมาเราเสียชีวิต วงเงินที่ได้มาเมื่อเอามาหักหนี้ (ถ้ามี) ก็ยังมีเงินเหลือจ่ายให้แก่ทายาทด้วยครับ ส่วนการจ่ายเงินก็จ่ายเป็นรายปี สี่พันกว่าบาทต่อหนึ่งสมาคม โดยในปีต่อๆ สมาชิกสามารถสะสมเงินโดยการหักเงินเดือนเข้าบัญชีไว้ พอสิ้นปีก็เอามาจ่าย หรือจะให้หักจากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนก็ได้ครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ภิญโญพจน์ พินิจมนตรี  2017-12-08 11:31:07
 
 
  ตรงนั้นมีความรู้ครับ แต่ที่อยากทราบคือว่า ผมกู้สามัญผมทำประกันยอดเงินอยู่แล้วไม่มีผลกับคนค้ำอยู่แล้วแต่ที่อยากทราบคือ 1. การทำฌาปนกิจนั้นมีผลต่อหลักเกณฑ์ จำนวนคนค้ำไหม 2. การทำฌาปนกิจมีผลยอดเงินที่ได้จากการกู้ไหม


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ