ขอเปลี่ยนพินัยกรรมผู้รับมรดก
Posted: ณรงค์ศักดิ์ เอกนาสิงห์ Date: 2013-10-08 10:11:21
   
  กระผมอยากทราบว่า จะขอเปลี่ยนผู้รับมรดกทำได้หรือไม่ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2013-10-09 08:31:45
 
 
  การจัดการเรื่องมรดกท่านสมาชิกสามารถดำเนินการได้ตลอดเวลา โดยเขียนหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ หรือพินัยกรรม มอบให้แก่สหกรณ์แทนฉบับเดิม โดยจะมีผลทำให้พนัยกรรมฉบับเดิมถูกยกเลิกครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ