กู้ฉุกเฉิน
Posted: สมเจต แช่มเงิน Date: 2017-10-27 12:39:39
   
  กู้ฉุกเฉิน ครบ 4 เดือน เมื่อวันที่ 30 ก.ย.60 กู้ฉุกเฉินใหม่ เมื่อวันที่ 3 ต.ค.60 ได้รับเงินหลังจากหักค้างเก่าแล้ว จำนวน 32,000 กว่าบาท เดือน ต.ค.60 สอ.นย.ตัดค้างเก่าเดือนที่ 5 อีกจำนวน 8,744 บาท (ตรวจสอบให้ด้วย) 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2017-10-28 10:14:39
 
 
  กรณีนี้เป็นการรับเงินหลังจากสรุปยอดเพื่อส่งหักตามสัญญาเก่าที่กรมบัญชีกลางแล้ว จึงยังคงมีรายการหักตามสัญญาเก่าแม้จะได้หักกลบกันไปแล้วก็ตาม เงินนี้จะเป็นเงินส่งหักเกินและสหกรณ์จะนำมาหักยอดหนี้ตามสัญญาใหม่ให้ครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2017-10-28 10:17:48
 
 
  รบกวนโทรสอบถามฝ่ายทะเบียนหุ้นนะครับ เดิมที่ปิดยอดวันที่ ๕ แต่อาจเป็นไปได้ว่าฝ่ายทะเบียนหุ้นสรุปปิดยอดเร็วขึ้นครับ


ดูไฟล์รูปภาพที่แนบ...

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2017-10-28 10:17:49
 
 
  รบกวนโทรสอบถามฝ่ายทะเบียนหุ้นนะครับ เดิมที่ปิดยอดวันที่ ๕ แต่อาจเป็นไปได้ว่าฝ่ายทะเบียนหุ้นสรุปปิดยอดเร็วขึ้นครับ


ดูไฟล์รูปภาพที่แนบ...

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ