กู้ฉุกเฉิน
Posted: สมเจต แช่มเงิน Date: 2017-10-26 08:20:25
   
  มีสิทธิ์กู้เมื่อชำระไปแล้ว 4 เดือน แล้วกู้ใใหม่ในเดือนที่ 5 (ต.ค.60) สอบถามว่า สอ.นย. ยังคงตัดเดือนที่ 5 ใช่หรือเปล่าครับ (เริ่มตัดใหม่เดือน พ.ย.60) 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2017-10-27 07:31:16
 
 
  ต้องดูว่ากู้วันไหนครับ ถ้าก่อนวันที่ 5 (ก่อนสรุปรายการส่งหักกรมบัญชีกลาง) รายการหักเดือนที่ 5 ก็จะไม่มีครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :สมเจต แช่มเงิน  2017-10-27 10:46:30
 
 
  กู้ฉุกเฉินวันท่ี 3 ต.ค.60 ครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :อำพร คำแก้ว  2017-11-29 11:27:20
 
 
  สลิปเดือน พฤศจิกายน ยื่นกู้ฉุกเฉินวันใหนจึงจะได้เงิน ครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2017-11-30 07:31:43
 
 
  1 ธ.ค. ครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ