สอบถามเรื่องกำหนดการ การประชุม
Posted: เอกพล จันทร์จีน Date: 2017-10-25 15:38:36
   
  จะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีในวันไหนครับ และเมื่อปีที่แล้วผมไม่มีชื่อเข้าร่วมประชุมครับ เลยเป็นแค่ผู้สังเกตการณ์ครับ (สังกัด บก.กร. ครับ) จะต้องทำอย่างไรบ้างครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2017-10-25 16:06:33
 
 
  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 กำหนดเป็นวันอังคารที่ 21 พ.ย.60 เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 0800 เป็นต้นไป เมื่อหน่วยต้นสังกัดส่งรายชื่อท่านมาเป็นผู้แทนสมาชิกมาประชุมแล้ว ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน สหกรณ์จะมีหนังสือเชิญท่านเข้าร่วมประชุมพร้อมส่งกำหนดการและหนังสือรายงานประจำปีให้ท่านนำไปศึกษาก่อนเข้าประชุม และเมื่อถึงวันประชุมให้ท่านมาลงทะเบียนตามกำหนดเวลา และร่วมประชุมเพื่อลงมติตามระเบียบวาระต่อไป กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ จะต้องมีหนังสือจาหน่วยต้นสังกัดมายืนยัน อาจะส่งมาที่ สอ.นย. ก่อนวันประชุม นำมาแสดงต่อ จนท.ในวันประชุมก็ได้ หากไม่เอกสารดังกล่าวท่านก็จะไมีสิทธิเข้าประชุมในฐานะผู้แทนสมาชิก แต่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์เท่านั้น


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :เอกพล จันทร์จีน  2017-10-25 16:14:12
 
 
  ขอบคุณครับ แต่อยู่สังกัด บก.กร. ไม่ได้รับข่าวสารจาก สอ.นย.เลยครับ ต้องเปิดดูในเว็บอย่างเดียวเลยครับ แล้วหน่วยต้นสังกัดใช้เกณฑ์อะไรในการส่งรายชื่อเข้าร่วมประชุมล่ะครับ เพราะใน บก.กร. มีคนที่เป็นสมาชิก สอ.นย. ไม่เยอะครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ