ขออนุญาติสอบถาม
Posted: ทนงศักดิ์ บุญนาค Date: 2017-10-23 06:40:10
   
  เนื่องจากผมมาราชการจะขอเปลี่ยนแปลงการรับเงินปันผลจากโอนเข้าบัญชีเงินฝากของ สอ.นย. มาเป็นโอนเข้าบัญชีธนาคารต้องทำอย่างไรครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2017-10-23 10:14:41
 
 
  เขียนคำร้องแนบสำเนาสมุดบัญชี แบบฟอร์มอยู่ในเมนูดาวน์โหลดของเว็บไซต์นี้ ส่งถึง สอ.นย.ภายใน ๓๑ ต.ค.นี้


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :อัครพงศ์ คณะใน  2017-10-24 10:03:55
 
 
  สอบถามครับปัณผลปี60ออกวันไหนครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ