เงินรับขวัญบุตร
Posted: บุญสม มั่นจิต Date: 2017-09-29 11:51:24
   
  ไม่เคยทราบมาก่อนว่ามีเงินรับขวัญบุตร บุตรอายุ 3 ขวบจะขอรับได้ไหมครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2017-10-01 11:33:27
 
 
  เงินสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ สอ.นย.จ่ายให้แก่สมาชิกที่มีบุตรเกิดใหม่ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่จำกัดจำนวนบุตร เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท ต่อ บุตร ๑ คน โดยสมาชิกเสนอขอรับสวัสดิการผ่านหน่วยต้นสังกัดถึง สอ.นย.ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่บุตรเกิด พ้นกำหนดแล้วถือว่่าสละสิทธิ์ครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ