งดฝากเงินชั่วคราว
Posted: อนุสัญญา  พัสตรานนท์ Date: 2017-09-15 12:08:19
   
  เข้าโครงการเออรี่ปีนี้ มีบัญชีเงินฝากที่หักจากเงินเดือน ต้องการงดฝาก4เดือน แล้วฝากต่อได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไร ติดต่อที่แผนกไหน 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2017-09-15 16:39:35
 
 
  เขียนคำร้องยื่นไว้เป็นหลักฐานต่อ จนท.ครับ และเมื่อพร้อมจะฝากใหม่ก็มาเขียนคำร้องใหม่


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ