ขยายเวลาซื้อหุ้นเพิ่ม
Posted: ครรชิต  สิงหนาท Date: 2013-08-17 19:34:08
   
  สอ.นย.ประกาศให้สมาชิกซื้อหุ้นเพิ่มได้แต่หมดเขตแค่15สค56ผมมีเงินฝากทวีสุขจะครบกำหนด16กย56 ถ้าขยายเวลาเป็น30กย56น่าจะwin/winนะพอมีทางไหมครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2013-08-18 09:10:38
 
 
  เรียนท่านสมาชิก กำหนดหมดเขตซื้อหุ้นเพิ่มสำหรับสมาชิกสามัญคือ ๓๑ ส.ค.๕๖ ครับ สำหรับท่านสมาชิกที่อยากให้ขยายเวลานั้น การพิจารณาเรื่องดังกล่าวอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการซึ่งโดยปกติจะประชุมเดือนละครั้ง สำหรับการบริหารเงินทุนคงต้องใช้ข้อมูลหลายอย่างประกอบกันเพื่อให้เกิดประโยชน์กับสมาชิกส่วนรวมมากที่สุด กรณีของท่านที่เงินฝากออมทรัพย์ทวีสุขครบกหนดใร ๑๖ ก.ย.๕๖ นั้น สอ.นย.ได้ขยายเวลาโครงการออมทรัพย์ทวีสุข ๑ ไปอีก ๑ ปี ท่านสามารถแจ้งความประสงค์กับ จนท.ได้ หรือท่านจะเปลี่ยนมาเป็นโครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพิ่มพูนซึ่งขยายโครงการต่อไปอีกจนถึงปี ๕๗ ก็ได้นะครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ครรชิต  สิงหนาท  2013-08-26 16:24:46
 
 
  ตามที่ท่านมีจดหมายถึงสมาชิกเพื่อสอบถามวิธีการรับเงินสำหรับเงินฝากที่ครบกำหนด และเชิญชวนให้ฝากต่อเป็นความคิดที่ดีมากเลย วันที่29สค56ผมจะไปติดต่อสอ.นยตามที่ท่านเชิญชวนครับ แต่คราวหลังแจ้งทางอีเมล์ก็ได้ขอบคุณครับ E-mail capt.kanchit@gmail.com


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2013-08-27 07:51:37
 
 
  ขอบคุณท่านสมาชิกครับ หากต่อไประบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สอ.นย.สมบูรณ์มากกว่านี้ เราคงสามารถใช้การแจ้งข่าวสารทางนี้มากขึ้นครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ