การกลับมาเป็นสมาชิก
Posted: เพทาย เรืองศิริ Date: 2013-08-14 09:58:37
   
  ขออนุญาตเรียนถามว่า .... ถ้ากระผมลาออกจากสมาชิก สอ.นย.แล้วต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไรจึงจะสามารถสมัครกลับเข้ามาเป็นสมาชิกของ สอ.นย.ไดอีก ครับ ???? 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2013-08-15 08:16:33
 
 
  ลาออกครบ 1 ปีครับ และหลังจากเป็นสมาชิกครบ 1 ปี กู้ได้


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ