การผ่อนเงินกุ้
Posted: เจษฏาภรณ์ เนคะมัชชะ Date: 2017-06-28 10:51:48
   
  อยากสอบถามว่าการผ่อนชำระเงินกู้ เหนในตาราง มันมีแบบคงต้น กับคงยอด อยากสอบถามว่า ผุ้กู้สามารถที่จะเลือกผ่อนชำระแบบใหนก้อได้ใช่ใหมคับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2017-06-28 14:14:54
 
 
  สมาชิกสามารถเลือกวิธีผ่อนชำระได้ในกรณีเงินกู้สามัญ ส่วนเงินกู้ฉุกเฉิน สอ.นย. กำหนดให้สมาชิกผ่อนแบบคงต้น สำหรับเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ กำหนดให้สมาชิกผ่อนแบบคงยอดครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ