กู้สามัญ
Posted: บุญสถิตย์ โกทัณฑ์ Date: 2017-06-25 13:41:26
   
  หากปิดชำระหนี้เงินกู้สามัญ อีกกี่เดือนสามารถกู้ได้ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2017-06-26 08:17:15
 
 
  เงินกู้สามัญเมื่อผ่อนชำระครบ 18 งวดแล้วกู้ใหม่ได้โดยไปต้องนำเงินมาปิด แต่หากสมาชิกต้องนำเงินมาปิด เช่นผ่อนยังไม่ครบ 18 งวด เมื่อปิดแล้วสมาชิกสามารถยื่นเรื่องขอกู้ใหม่ได้ ทั้งนี้การนำเงินมาปิดต้องนำมาปิดภายในสิ้นเดือนของแต่ละเดือน เพื่อจะได้ไม่มีรายการส่งหักประจำเดือนส่วนเกินครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :อดุลย์ วุฒิโรจนธาดา  2017-07-02 14:24:44
 
 
  จะกู้เงินโดยใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกันสามมารถกู้ได้เต็มที่เท่าไหร่ครับ ปัจจุบันมีทุนเรือนหุ้นอยู่ 352,330.-บาทครับ และต้องดำเนินการอย่างไรครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2017-07-03 10:19:42
 
 
  เมื่อรวมหนี้เดิม (ถ้ามี) ทุกประเภทรวมกัน หนี้ทั้งหมดต้องไม่เกิน 90 % ของหุ้นครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ