เรื่องค้ำประกัน
Posted: สมศักดิ์ กรีกำ Date: 2017-05-27 13:52:00
   
  ผมหมายเลขสมาชิกที่ 10549 ได้ค้ำประกันกับ ร.อ.ประดิษฐ์ แจ่มจิตร์ ต่อมาในปีที่แล้ว ร.อ.ประดิษฐ์ ฯ เขาขอกู้เพิ่มอีกโดยผมไม่ได้มาเซ็นต์ค้ำประกัน แล้ว ร.อ.ประดิษฐ์ ฯ ได้บอกว่าหาคนอื่นค้ำประกันให้แล้ว คำถามคือตอนนี้ผมยังค้ำประกัน ร.อ.ประดิษฐ์อยู่หรือเปล่าครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2017-05-28 07:50:18
 
 
  ขอกู้ใหม่ สัญญาเดิมยกเลิก เกิดสัญญาขึ้นใหม่ทั้งทั้งสัญญาเงินกู้และสัญญาค้ำประกัน ถ้าสัญญาใหม่ท่านไม่ได้ค้ำก็ถือว่าจบครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ