สอบถามสิทธิ เกี่ยวกับ ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการ
Posted: สถาพร ทองเรือง Date: 2013-07-24 14:43:20
   
  สวัสดีครับ ผมอยากถามว่า สมาชิก โอนย้ายไปอยู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ หรือไม่ครับ ถ้าได้ต้องยื่นรายงานผ่านใครครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2013-07-25 16:32:59
 
 
  หากท่านยังเป็นสมาชิกอยู่ ท่านยังมีสิทธิทุกประการครับ สำหรับการขอรับเงินสวัสดิการต่าง ๆ นั้น ระเบียบกำหนดให้เสนอผ่าน ผบ.ชา ต้นสังกัดระดับไม่ต่ำกว่า ผบ.พัน หรือเทียบเท่าดังนั้นท่านสามารถเสนอเรื่องผ่าน ผบ.ชา ต้นสังกัดที่ท่านทำงานอยู่ได้โดยอนุโลมครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ