การเบิกถอนเงินสะสมค่าหุ้น
Posted: ประทีป อ้นเสถียร Date: 2017-04-07 18:27:36
   
  ไม่ทราบว่าเงินหุ้นที่สะสมสามารถเบิกถอนได้ไหม หรือต้องทำอย่างไรครับ เพื่อเอาเงินหุ้นมาใช้ครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2017-04-08 06:54:05
 
 
  เงินค่าหุ้นถอนไม่ได้ครับ ถอนได้ต้องลาออกจากสมาชิก การลาออกจากสมาชิกต้องไม่มีหนี้และภาระค้ำประกัน


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ