โครงการกู้เงินสามัญเพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืมสถาบันการเงินภายนอก
Posted: สัญญา คงชาตรี Date: 2017-04-05 14:54:52
   
  คือตอนนี้ผมกู้สามัญมาได้ 8งวด ถ้าผมต้องการกู้ในโครงการนี้เพื่อชำระหนี้กรุงไทย สามารถกู้ได้เลยหรือต้องรอให้ครบ18งวด แล้วถึงจะกู้ได้ครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2017-04-06 08:38:25
 
 
  โครงการนี้ไม่นำหลักเกณฑ์ 18 งวดมาจับครับ ผ่อน สอ.นย. เพียงงวดเดียวก็กู้ได้ แต่กู้ได้เฉพาะผู้ที่เป็นหนี้ 3 ธนาคารคือ กรุงไทย ออมสิน ทหารไทย เท่านั้น โดยมีเงื่อนไขที่สำคัญคือ สมาชิกจะต้องไม่อยู่ในระหว่างผิดนัดชำระหนี้กับ สอ.นย. และธนาคารเจ้าหนี้ นั่นหมายความว่าหากเคยผิดนัดสมาชิกจะต้องกลับผ่อนชำระเป็นปกติแล้ว ณ วันที่ยื่นเรื่องกู้ โดยสมาชิกจะต้องไปขอรายละเอียดเกี่ยวกับหนี้สินของธนาคารเจ้าหนี้ ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินกู้ สถานะบัญชี มาแนบกับคำขอกู้


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :สัญญา คงชาตรี  2017-04-06 11:31:24
 
 
  ขอบคุณครับ R


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ