บุตรของสมาชิกฝากเงินออม
Posted: เชิดชัย ภักดีราช Date: 2013-07-18 10:42:02
   
  บุตรของสมาชิกสามารถเปิดบัญชีฝากเงินออมได้ไหมครับ อายุตั้งแต่ 7 ปี ทำเหมือน ธ.ออมสิน ขอบคุณครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2013-07-18 11:01:37
 
 
  เรียนท่านสมาชิก เนื่องจากข้อบังคับสหกรณ์กำหนดให้ผู้ที่จะฝากเงินกับ สอ.นย.ได้นั้น จะต้องเป็นสมาชิก หรือสมาชิกสมทบของ สอ.นย. และกฎหมายกำหนดให้ผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิก หรือสมาชิกสมทบได้นั้น ต้องบรรลุนิติภาวะแล้ว กรณีคำถาม บุตรของท่านจึงไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิกและฝากเงินกับสหกรณ์ได้ครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ