ใบเสร็จรับเงิน
Posted: สุชัย ดำรงธนพาณิชย์ Date: 2017-03-05 08:51:07
   
  อยากให้ทาง สอ.นย.แจ้งยอดเงินฝากสุทธิลงในใบเสร็จรับเงินด้วยให้เหมือนกับเงินค่าหุ้นรายเดือนครับ ที่มียอดเงินคงเหลือ ครับ ขอบคุณครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2017-03-06 07:22:11
 
 
  ในระบบข้อมูลสมาชิก จะมีเมนูย่อยแสดงข้อมูลเกีี่ยวกับเงินฝากอยู่แล้วครับ ส่วนใบเสร็จรับเงินนั้นจะแสดงเฉพาะรายการที่เรียกเก็บจากสมาชิกเป็นรายเดือนเท่านั้น (รวมถึงเงินฝากที่สมาชิกให้หักเป็นรายเดือนด้วย)


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :สุชัย ดำรงธนพาณิชย์  2017-03-06 19:00:02
 
 
  ขอบคุณครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ