การสมัครสมาชิกสมทบ
Posted: อนุลักษณ์ ประภาเมือง Date: 2013-07-12 15:33:27
   
  สมัครสมาชิกสมทบต้องมาสมัครด้วยตนเอง หรือดาวน์โหลดใบสมัครแล้วส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้หรือเปล่า 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2013-07-13 14:44:00
 
 
  ต้องมาสมัครด้วยตนเองครับเพราะต้องลงลายมือชื่อในแผ่นทะเบียนในการเปิดบัญชีเงินฝากด้วยครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ