ขอแก้ไข ยศ นำหน้าชื่อ
Posted: อารีย์ ไตรรัตน์ Date: 2017-01-07 06:22:46
   
  เนื่องจาก ปัจจุบันกระผมเลื่อนยศเป็น ร.ท. แล้ว (ตามคำสั่ง ทร.ที่ 349/2559) แต่เปิดดูในทะเบียน ข้อมูลสมาชิก ยังใช้ ร.ต. ยศเดิมอยู่ จึงอยากให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงครับ เพื่อถูกต้องในการดำเนินการต่าง ๆ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2017-01-09 08:46:35
 
 
  แจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการให้แล้วครับ เพื่อความสะดวกหากท่านมีความประสงค์จะติดต่อธุรกรรมกับสหกรณ์ ผมได้แนบหมายเลขติดต่อมาด้วยแล้ว ติดต่อโดยตรงจะสะดวกกว่าครับ


ดูไฟล์รูปภาพที่แนบ...

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ