ถอนผู้คำ้เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
Posted: กัมปนาท  บัวเนียม Date: 2017-01-03 16:08:10
   
  ขอความกรุณาช่วยแนะนำ เรื่องถอนผู้คำ้ประกันเงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ซึ่งผมได้กู้มา 200,000 บาท ปัจจุบันเหลือ 132,813.70 บาท ใช้เงินหุ้นของตัวเองคำ้ประกันได้ไหม มีประมาณ 150,000 บาท เพื่อนคำ้ประกันให้ผมฝ่ายเดียว เขาไม่มีหนี้สินเลย ต้องเออรี่่เนื่องจากป่วยจนไม่สามารถรับราชการต่อได้(ผมยังมีหนี้กู้สามัญกับสหกรณ์อยู่ 1,190,380) ช่วยกรุณาแนะนำทางออกให้ด้วยครับ ขอขอบพระคุณล่วงหน้า 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2017-01-04 07:40:05
 
 
  หุ้นที่ท่านสมาชิกมีไม่เพียงพอที่จะค้ำได้ครับ เพราะการใช้หุ้นค้ำนั้นต้องพิจารณาสัญญาเงินกู้ทุกสัญญาที่ท่านมีว่าจะต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินค่าหุ้น ทางออกเรื่องนี้คือท่านต้องหาคนค้ำใหม่มาค้ำแทนคนเดิมครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ