ขอถามว่า เงินปันผล และ เฉลี่ยคืนปี 2559 คิดอัตราเท่าไหร่ครับ
Posted: คมสันต์ พันธราช Date: 2016-11-29 02:42:01
   
  
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2016-11-29 06:23:19
 
 
  ปี 2559 จ่ายปันผลร้อยละ 7.35 เฉลี่ยคืนร้อยละ 13.50 เปรียบเทียบกับปี 2558 ปันผล 7.10 เฉลี่ยคืน 12.50 ครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ