หนังสือเปลี่ยนแปลงหรืองดส่งค่าหุ้นรายเดือน
Posted: พันรบ ไวกลิ่ง Date: 2016-11-17 03:49:25
   
  การเปลี่ยนแปลง หรืองดส่งค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกนั้น สลิปเงินเดือนที่แนบมาด้วยต้องมีการเซ็นต์รับรองจาก การเงินของหน่วยรึเปล่าครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2016-11-17 08:43:13
 
 
  ไม่ต้องครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ