การเปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์
Posted: สัญญา คงชาตรี Date: 2016-11-16 12:36:03
   
  คือผมได้ส่งเรื่องเปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์ ไปพร้อมกับเรื่องตัดเงินฝาก แต่ผมได้ตรวจสอบข้อมูลล่าสุดยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อของผู้รับผลประโยชน์ครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2016-11-17 08:44:17
 
 
  หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ตามแบบฟอร์มใหม่ที่สมาชิกจัดทำและส่งให้สหกรณ์ และสหกรณ์ได้รับไว้แล้ว ถือว่ามีผลตามกฎหมาย และถือเป็นการยกเลิกพินัยกรรมฉบับดิมแล้ว โดยหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ฉบับใหม่ เจ้าหน้าที่ธุรการได้เก็บรวบรวมไว้ในแฟ้มเพื่อรอการแก้ไขข้อมูลในระบบ ส่วนสาเหตุที่การแก้ไขข้อมูลในระบบยังไม่ได้ดำเนินการนั้นเกิดจากการพัฒนาโปรแกรมยังไม่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามสมาชิกไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้ เพราะถ้าหากมีเหตุเกิดขึ้น สหกรณ์จะต้องตรวจสอบหลักฐานโดยยึดถือตามเอกสารฉบับจริงเป็นหลักอยู่แล้วครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :สัญญา คงชาตรี  2016-11-18 10:18:10
 
 
  ขอบคุณครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ