เงินปันผลปี ๕๙
Posted: ประทีป อ้นเสถียร Date: 2016-11-08 13:09:32
   
  จะดูเงินปันผลปี ๕๙ ได้ตรงไหนครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2016-11-09 00:13:02
 
 
  ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบความถูกต้องอยู่ เมื่อแล้วเสร็จจะนำเข้าสู่ระบบข้อมูลสมาชิก ซึ่งคาดว่าจะเป็นวันที่ 17 พ.ย.59 หลังจากนั้นสมาชิกสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ในเว็บไซต์นี้ มุมบนด้านขว่า เมนู "ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก"


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ปราถนา นิ่มเนียม  2016-11-09 04:35:51
 
 
  กระผมได้ทำพินัยกรรมใหม่เมื่อประมาณ 3 เดือนที่แล้วฝากไปกับ ร.ท.ปัญญา รุ่งหิรัญวัฒน์ ไม่ทราบได้รับหรือยัง ในข้อมูลสมาชิกยังไม่ได้แก้ไขครับ ช่วยตรวจสอบให้หน่อยขอบคุณครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2016-11-09 04:48:12
 
 
  หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ตามแบบฟอร์มใหม่ที่สมาชิกจัดทำและส่งให้สหกรณ์ และสหกรณ์ได้รับไว้แล้ว ถือว่ามีผลตามกฎหมาย และถือเป็นการยกเลิกพินัยกรรมฉบับดิมแล้ว โดยหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ฉบับใหม่ เจ้าหน้าที่ธุรการได้เก็บรวบรวมไว้ในแฟ้มเพื่อรอการแก้ไขข้อมูลในระบบ ส่วนสาเหตุที่การแก้ไขข้อมูลในระบบยังไม่ได้ดำเนินการนั้นเกิดจากการพัฒนาโปรแกรมยังไม่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามสมาชิกไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้ เพราะถ้าหากมีเหตุเกิดขึ้น สหกรณ์จะต้องตรวจสอบหลักฐานโดยยึดถือตามเอกสารฉบับจริงเป็นหลักอยู่แล้วครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :อนุศิษฏ์ ขุนศรีจันทร์  2016-11-16 05:24:17
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย :อนุศิษฏ์ ขุนศรีจันทร์  2016-11-16 05:27:49
 
 
  ผมได้ส่งส่งชื่อ-สกุลของผู้รับ มรดก(หุ้น)ไปแล้วไม่ทราบว่าได้รับเรียบร้อยหรือยังครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 6  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2016-11-16 07:10:41
 
 
  สมาชิกได้จัดทำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์และส่งมาที่ สอ.นย. ถูกต้องหรือไม่ครับ สอบถามว่าท่านส่งมาเมื่อวันที่เท่าไหร่ เจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบเพราะเอกสารค่อยข้างยอะครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 7  
โดย :เฉลิมพล  ปันยารชุน  2016-11-17 09:05:58
 
 
  ไม่ทราบว่าเงินเวนคืนการประกันของผมโอนมายังครับและโอนเท่าไร ขอบคุณครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 8  
โดย :ยศ  ยั่งยืน  2016-11-19 07:09:22
 
 
  เงินปันผลออกวันที่เท่าไหร่


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 9  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2016-11-19 07:59:11
 
 
  เงินเวนคืนกรมธรรม์ต้องสอบถามกับตัวแทนบริษัทประกันชีวิตที่ท่านยื่นเรื่องไว้ครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ