อยากถอนค้ำประกันเงินกู้ต้องทำอย่างไรบ้างครับ
Posted: วันชัย ขวนขวาย Date: 2016-10-25 11:53:10
   
  
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2016-10-26 08:02:18
 
 
  การถอนการค้ำประกันเงินกู้ต้องได้รับความยินยอมจากสหกรณ์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ก่อน ในทางปฏิบัติหากผู้กู้สามารถหาผู้ค้ำประกันคนใหม่แทนได้ ผู้ค้ำประกันคนเดิมก็สามารถถอนการค้ำประกันได้ครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ