การแจ้งความประสงค์
Posted: วีระเดช อาจทรัพย์ Date: 2013-06-26 14:15:30
   
  เรียน จนท.ผมขอสอบถามการจ่ายเงินปันผล ในกรณีที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในปีก่อนแล้วในปีนี้ไม่เปลี่ยนความประสงค์ จะต้องแจ้งความประสงค์ใหม่หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2013-06-26 17:27:08
 
 
  ไม่ต้องครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ