ติดหนี้ล้านกว่าๆแต่อยากซื้อบ้าน
Posted: เศกสรรค์ นันทะแพง Date: 2016-10-12 21:16:02
   
  ผมมีหนี้สินสามัญกับ สอ.นย.ล้านกว่าๆ แต่อยากซื้อบ้านในราคา สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่น อยากทราบว่าผมจะกู้เพื่อการเคหะได้ไหมครับ ผมอยากมีบ้านจริงๆ ครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2016-10-13 10:34:00
 
 
  หลักเกณฑ์การให้กู้ของสหกรณ์คือต้องมีหนี้สินทุกประเภทรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินได้รายเดือน ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ ทร.กำหนดมา กรณีที่สมาชิกมีหนี้สามัญอยู่แล้ว ถ้ามีเงินคงเหลือเพียงพอก็สามารถกู้ซื้อบ้านได้ หากขาดเหลือบางส่วนก็สามารถแปลงหนี้สามัญที่มีโดยการขยายงวดออกไปจากเดิมผ่อนได้สูงสุดไม่เกิน 180 งวดก็สามารถขยายงวดออกไปได้ถึง 360 งวด ผ่อนได้ถึงอายุ 65 ปี ซึ่งจะทำให้การหักเงินกู้สามัญรายเดือนลดลง ส่งผลให้เปอร์เงินเดือนคงเหลือเพิ่มขึ้นและทำให้สิทธิการกู้เคหะเพิ่มขึ้นด้วย แต่ถ้าหากสมาชิกกู้สามัญจนเต็มสิทธิแล้ว แม้จะทำการแปลงหนี้โดยการขยายงวด ก็ไม่ทำให้สิทธิกู้เคหะเพิ่มขึ้นจนพอที่จะซื้อบ้านได้ครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :สุริยา ดอนเหลือม  2016-10-18 14:38:15
 
 
  หลักเกณฑ์การให้กู้ของสหกรณ์คือต้องมีหนี้สินทุกประเภทรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินได้รายเดือน ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ ทร.กำหนดมา กรณีที่สมาชิกมีหนี้สามัญอยู่แล้ว ถ้ามีเงินคงเหลือเพียงพอก็สามารถกู้ซื้อบ้านได้ หากขาดเหลือบางส่วนก็สามารถแปลงหนี้สามัญที่มีโดยการขยายงวดออกไปจากเดิมผ่อนได้สูงสุดไม่เกิน 180 งวดก็สามารถขยายงวดออกไปได้ถึง 360 งวด ผ่อนได้ถึงอายุ 65 ปี ซึ่งจะทำให้การหักเงินกู้สามัญรายเดือนลดลง ส่งผลให้เปอร์เงินเดือนคงเหลือเพิ่มขึ้นและทำให้สิทธิการกู้เคหะเพิ่มขึ้นด้วย แต่ถ้าหากสมาชิกกู้สามัญจนเต็มสิทธิแล้ว แม้จะทำการแปลงหนี้โดยการขยายงวด ก็ไม่ทำให้สิทธิกู้เคหะเพิ่มขึ้นจนพอที่จะซื้อบ้านได้ครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :สุริยา ดอนเหลือม  2016-10-18 16:05:16
 
 
  สวัสดีครับ สอ.นย. จากข้อความข้างต้นนี้ หลักเกณฑ์การให้กู้ของสหกรณ์คือต้องมีหนี้สินทุกประเภทรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินได้รายเดือน ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ ทร.กำหนดมา กรณีที่สมาชิกมีหนี้สามัญอยู่แล้ว ถ้ามีเงินคงเหลือเพียงพอก็สามารถกู้ซื้อบ้านได้ หากขาดเหลือบางส่วนก็สามารถแปลงหนี้สามัญที่มีโดยการขยายงวดออกไปจากเดิมผ่อนได้สูงสุดไม่เกิน 180 งวดก็สามารถขยายงวดออกไปได้ถึง 360 งวด ผ่อนได้ถึงอายุ 65 ปี ซึ่งจะทำให้การหักเงินกู้สามัญรายเดือนลดลง ส่งผลให้เปอร์เงินเดือนคงเหลือเพิ่มขึ้นและทำให้สิทธิการกู้เคหะเพิ่มขึ้นด้วย แต่ถ้าหากสมาชิกกู้สามัญจนเต็มสิทธิแล้ว แม้จะทำการแปลงหนี้โดยการขยายงวด ก็ไม่ทำให้สิทธิกู้เคหะเพิ่มขึ้นจนพอที่จะซื้อบ้านได้ครับ ถ้าผมต้องการขยายงวด ผมต้องทำอย่างไรบ้างครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ