รบกวนคับทำไม กู้ฉก.ของผม มันตัดสองยอดคับ
Posted: ราชนาวี ขวัญบุรี Date: 2016-10-06 20:35:15
   
  รบกวนคับทำไม กู้ฉก.ของผม มันตัดสองยอดคับ ผมกู้ปิดยอดเดิมตลอดคับดูไฟล์รูปภาพที่แนบ...

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2016-10-08 10:29:17
 
 
  ขอให้สมาชิกตรวจสอบในสลิปเงินเดือนเดือนเดือนล่าสุดคือ ก.ย.๕๙ ว่ามีรายการตัดกี่ยอด หากตัดยอดเดียวก็ถือว่าถูกต้องแล้ว ส่วนรายการหักในไฟล์ภาพที่ท่านแนบ เป็นการแสดงข้อมูล ซึ่งแสดงให้ทราบว่าเงินกู้จำนวน ๓๔,๐๐๐ บาท หักไว้เดือนสุดท้ายคือเดือน เม.ย.๕๙ ส่วนเงินกู้จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท หักชำระหนี้เดือนล่าสุดคือ ก.ย.๕๙ ปัญหาคงเกิดจากการดึงข้อมูลที่ชำระหมดแล้วและไม่เกี่ยวข้องกับหนี้สินปัจจุบันมาแสดง ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ แต่ถ้าหากท่านตรวจสอบสลิปแล้วปรากฎว่ามีรายการหักในเดือน ก.ย.๕๙ จำนวน ๒ ยอดจริง และท่านได้รับเงินเดือนน้อยลงจนผิดปกติขอให้ท่านมาติดต่อ หรือโทรศัพท์สอบถามฝ่ายทะเบียนหุ้นและบัญชีเงินกู้ครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ