ต้องการคนค้ำและค้ำคือได้
Posted: สมบัติ โจทจันทร์ Date: 2016-09-22 16:11:01
   
  ต้องการคนคำ้ 1 คน อายุไม่เกิน 50 ปี และสามารถคำ้คืนได้ 600,000 บาท 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :สมบัติ โจทจันทร์  2016-09-23 13:24:29
 
 
  ต้องการคนคำ้ 1 คน อายุไม่เกิน 50 ปี และสามารถคำ้คืนได้ 600,000 บาท โทร 088-525-3325


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :สาคร บังเกิด  2016-10-04 17:02:09
 
 
  จ.อ.สาคร บังเกิด ได้คนค้ำแล้วครับ ตอนนี้รอให้คณะกรรมการอนุมัติครับ ขอบคุณครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :การุญ สะอาดดี  2016-10-06 13:34:02
 
 
  บอกช้าจัง


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ