ปันผล
Posted: เอกพล จันทร์จีน Date: 2016-09-20 09:39:34
   
  หลักกวารคิดเงินปันผลและเฉลี่ยคืน คิดอย่างไรครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2016-09-20 12:50:25
 
 
  เงินปันผลคิดจากเงินค่าหุ้นที่ถือ ตามระยะเวลาที่ถือ (ถ้าถือเต็มปีคิดให้ตามอัตราเต็ม ส่วนที่ถือไม่เต็มปีคิดให้เป็นเดือน) ส่วนเงินเฉลี่ยคืนจะได้รับเฉพาะสมาชิกที่กู้เงิน คิดตามดอกเบี้ยที่จ่ายในแต่ละปี ซึ่งการจ่ายเงินทั้งสองประเภทจะเป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี รายะละเอียดวิธ๊คิดตามไฟล์ที่แนบ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2016-09-20 12:54:53
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2016-09-20 12:58:21
 
 
 


ดูไฟล์รูปภาพที่แนบ...

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2016-09-20 13:00:29
 
 
  เฉลี่ยคืน


ดูไฟล์รูปภาพที่แนบ...

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย :เอกพล จันทร์จีน  2016-09-20 13:08:17
 
 
  ขอบคุณมากครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 6  
โดย :วสุ บัวชา  2016-10-12 11:58:48
 
 
  ขอสอบถามแอดมินครับ ตอนนี้ ยอดปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ที่ขึ้นในประวัติสมาชิก คือเงินที่จะได้ใช่ไหมครับ พอดีสงสัยเรื่องยอดเฉลี่ย ที่ได้รับ ได้น้อยกว่าปีที่แล้ว ถ้าคิดจาก ไฟล์ที่แอดมิน แนบให้ มันไม่ตรงกับที่แสดงบนประวัติครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 7  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2016-10-13 16:41:16
 
 
  ข้อมูลที่แสดงตอนนนี้คือข้อมูลของปีที่ผ่านมา ส่วนปีนี้ในระบบยังประมวลผลไม่เสร็จสิ้น สำหรับเงินเฉลี่ยคืนที่จะได้รับน้อยลงทุกปีก็เป็นไปตามปกติครับ เมื่อหนี้ต้นเงินกู้เราลดลงทุกปีก็ทำให้ดอกเบี้ยที่เราเสียน้อยลงด้วย และการคิดเงินเฉลี่ยคืนจะสัมพันธ์กับดอกเบี้ยที่จ่ายในแต่ละปี เช่นปีที่ผ่านมาถ้าสมาชิกเสียดอกเบี้ย 50,000 บาท อัตราการจ่ายอยู่ที่ 12.5 สมาชิกก็จะได้รับเงินเฉลี่ยคืนเป็นเงิน 6,250 บาท ส่วนในปีนี้ แนนอนว่าดอกเบี้ยที่ท่านเสียจะต้องลดลง เงินเฉลี่ยคืนที่ได้รับก็จะต้องลดลงตาม ซึ่งจะสวนทางกับเงินปันผล เพราะเงินปันผลจะเพิ่มขึ้นทุกปีตามจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ