ยอดค้างกู้ฉุกเฉิน
Posted: วศุวัฒน์ สืบจากอินทร์ Date: 2016-09-08 21:09:46
   
  สอบถามครับว่าผมได้กู้ฉุกเฉิน จำนวน 25,000บาท และได้เริ่มตัดตั้งแต่เดือน ม.ค.59 เป็นต้นมา และเมื่อวันที่ 29 ส.ค.59 ได้นำเงินไปปิดยอดชำระจำนวน 8,388 บาทแต่ทำไมในระบบยังขึ้นยอดคงเหลือ 2,084 บาทครับ (ณ วันที่ 8 ก.ย.59) แล้วแบบนี้เดือนถัดไปผมต้องโดนตัดอีกหรือเปล่าครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2016-09-09 08:48:42
 
 
  ยอดเงินคงเหลือ 2,084 บาท ที่ปรากฎในระบบข้อมูล เป็นยอดเงินที่ส่งหักประจำเดือน ส.ค.59 ก่อนที่ท่านจะนำเงินมาชำระหนี้ โดยจำนวนเงินที่ท่านนำมาชำระเอง จำนวน 8,388 บาทนั้น คิดคำนวณโดยได้นำยอดเงิน 2,084 บาท มาหักออกจากยอดหนี้เต็มแล้ว และเมื่อสิ้นเดือน ส.ค.59 สอ.นย. ได้รับการโอนเงินชำระหนี้จากกรมบัญชีกลางเรียบร้อย ดังนั้น ณ 31 ส.ค.59 จึงถือว่า สมาชิกไม่มีหนี้เงินกู้ฉุกเฉินคงเหลือ แต่เนื่องจากหลังจาก สอ.นย.ได้รับชำระหนี้แล้ว จนท.ทะเบียนหุ้นจะต้องทำการประมวลผลข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อน จึงจะทำการดึงข้อมูลที่ Update แล้วมาแสดงในระบบข้อมูลสมาชิกอีกที ข้อมูลที่ท่านตรวจสอบว่ายังมีหนี้สินคงเหลือจึงเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้อัพเดทให้เป็นปัจจุบันครับ แต่จากการตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้ว ในระบบฐานข้อมูลยืนยันว่าหนี้เงินกู้ฉุกเฉินของท่านได้ชำระหมดสิ้นแล้ว


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2016-09-09 09:05:49
 
 
  เรียนให้สมาชิกที่เข้าตรวจสอบข้อมูลในระบบทราบว่า สอ.นย. ไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างข้อมูลที่แสดงผลในระบบข้อมูลสมาชิก กับข้อมูลในระบบฐานข้อมูลแบบ Real time (Auto update) โดย จนท.เทคโนโลยีจะเป็นผู้ที่ดึงข้อมูลมาแสดงผลด้วยตนเอง ซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ได้อัพเดททุกวัน จึงทำให้ข้อมูลไม่ตรงกัน วิธีตรวจสอบว่าข้อมูลที่แสดงอัพเดทหรือยังให้สมาชิกดูที่ส่วบนว่าเป็นข้อมูล ณ วันที่เท่าไหร่ ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับวันที่ท่านสมาชิกเข้าไปดู เช่น สมาชิกเข้าระบบวันที่ 8 ก.ย. แต่ในหน้าข้อมูล ระบบุว่า " ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 59 เป็นต้น


ดูไฟล์รูปภาพที่แนบ...

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ