การคิดดอกเบี้ยสะสม
Posted: โกมิล ทองสืบสาย Date: 2013-06-15 20:29:54
   
  การคิดดอกเบี้ยสะสม คิดในรอบปีบัญชีของ สอ.นย. เมื่อครบหนึ่งปีกะเป็นยอดดอกเบี้ยสะสมใหม่ ใช่หรือเปล่าครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2013-06-16 06:36:37
 
 
  ไม่ใช่ครับ ดอกเบี้ยเงินฝาก สอ.นย.คิดให้เป็นรายวันตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากแต่ละประเภท และทบเป็นเงินต้นให้ตามหลักเกณฑ์เช่น เงินฝากออมทรัพย์ทบเป็นเงินต้นให้ในสิ้นเดือน มี.ค. และ เดือน ก.ย. ส่วนเงินฝากออมทรัพย์พิศษ สอ.นย.ทบเป็นเงินต้นให้ทุกสิ้นเดือน ส่วนเงินฝากออกทรัพย์พิเศษโครงการต่าง ๆ เช่น ทวีสุข และเพิ่มพูน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า สอ.นย.จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ธรรมดา) ผลคือทำให้สมาชิกได้รับดอกเบี้ยที่มากขึ้นจากการทบเป็นเงินต้นให้ดังกล่าว


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :โกมิล ทองสืบสาย  2013-06-16 12:24:50
 
 
  ขอโทษครับคงตั้งคำถามผิด ดอกเบี้ยสะสมของยอดเงินกู้สามัญนะครับ เมื่อครบหนึ่งปีจะมีเงินเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิก จะตัดสะสมใหม่ในแต่ล่ะปีบัญชี หรือว่านับต่อเลยนะครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2013-06-17 07:50:20
 
 
  ใช่ครับ แต่นับตั้งแต่ 1 ค.ค. - 30 ก.ย.ของปีถัดไปครับ และเฉลี่ยคืนให้สำหรับเงินกู้ทุกประเภทไม่เฉพาะแต่เงินกู้สามัญครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ