เงินปันผล สอ.นย.
Posted: สัญชัย ชำนาญจิตต์ Date: 2016-08-26 13:31:32
   
  กำหนดจ่าย เงินปันผลเฉลี่ยคืนสมาชิก สอ.นย.ในวันที่เท่าไร ขอบคุณครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2016-08-27 07:31:12
 
 
  การจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งจะประชุมประมาณเดือน พ.ย.ของทุกปี เมื่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติแล้วจึงจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ ที่ผ่านมา สอ.นย.จ่ายประมาณต้นเดือน ธ.ค.ของทุกปีครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ชยพล บัวเขียว  2017-01-02 11:30:55
 
 
 


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ