เงินปันผล สอ.นย.
Posted: สัญชัย ชำนาญจิตต์ Date: 2016-08-26 13:31:32
   
  กำหนดจ่าย เงินปันผลเฉลี่ยคืนสมาชิก สอ.นย.ในวันที่เท่าไร ขอบคุณครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2016-08-27 07:31:12
 
 
  การจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งจะประชุมประมาณเดือน พ.ย.ของทุกปี เมื่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติแล้วจึงจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ ที่ผ่านมา สอ.นย.จ่ายประมาณต้นเดือน ธ.ค.ของทุกปีครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ชยพล บัวเขียว  2017-01-02 11:30:55
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :วิรัตน์ ชนะบุตร  2017-10-16 12:39:52
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :จิรวัฒน์ ชุมพล  2017-11-11 12:40:26
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย :จิรวัฒน์ ชุมพล  2017-11-11 12:41:22
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 6  
โดย :ศรีณรงค์ เกษหอม  2017-11-16 08:50:51
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 7  
โดย :สมชาย เต็มสงสัย  2017-11-16 15:13:08
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 8  
โดย :สมชาย เต็มสงสัย  2017-11-16 15:13:25
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 9  
โดย :สมชาย เต็มสงสัย  2017-11-16 15:13:42
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 10  
โดย :สมชาย เต็มสงสัย  2017-11-16 15:14:02
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 11  
โดย :สมชาย เต็มสงสัย  2017-11-16 15:14:58
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 12  
โดย :สมชาย เต็มสงสัย  2017-11-16 15:15:16
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 13  
โดย :สมชาย เต็มสงสัย  2017-11-16 15:15:34
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 14  
โดย :สมชาย เต็มสงสัย  2017-11-16 15:15:53
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 15  
โดย :สมชาย เต็มสงสัย  2017-11-16 15:16:20
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 16  
โดย :สมชาย เต็มสงสัย  2017-11-16 15:16:44
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 17  
โดย :ธงชัย บุญตา  2018-10-22 05:27:20
 
 
 


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ