ค้ำประกัน
Posted: จักรกฤษณ์ ศรีสัตย์ Date: 2016-08-23 02:35:02
   
  ค้ำได้ครับไม่ต้องค้ำคืน ขอค่าค้ำนิดหน่อยสนใจโทร099-6177-627 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2016-08-23 07:53:04
 
 
  การกำหนดให้การกู้เงินของสมาชิกต้องมีการค้ำประกันนั้น เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการให้เงินกู้ เนื่องจากเงินที่สหกรณ์นำมาให้สมาชิกกู้เป็นเงินของสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นเงินค่าหุ้น เงินฝาก และในข้อบังคับก็กำหนดให้สมาชิกสหกรณ์เท่านั้นที่จะค้ำประกันเงินกู้ได้ การค้ำประกันเงินกู้จึงเป็นการช่วยเหลือกันและกันของสมาชิกตามหลักการสหกรณ์ กรณีการค้ำประกันโดยเรียกค่าตอบแทน นอกจากจะไม่เป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้องแล้ว ผู้ค้ำประกันที่ยอมค้ำประกันก็อาจมีความเสี่ยง เพราะอาจไม่ได้ตรวจสอบผู้กู้อย่างเพียงพอ แต่ค้ำประกันให้เพียงเพราะได้รับผลตอบแทน แต่เมื่อใดที่ผู้กู้ไม่สามารถชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์แล้ว ภาระหนี้ทั้งหมดก็จะโอนให้แก่ผู้ค้ำประกันโดยที่ท่านแทบไม่มีสิทธิโต้แย้ง โดยส่วนตัวอยากจะให้สมาชิกช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามหลักการสหกรณ์มากกว่า เมื่อเราเดือดร้อนจำเป็นต้องกู้ก็ให้เพื่อนค้ำให้ และเมื่อเพื่อนกู้เราก็ค้ำตอบแทน


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ