หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
Posted: ประจักษ์ เจริญมรรค Date: 2016-08-21 15:12:53
   
  การกรอกแบบฟอร์อม ในส่วนที่เป็นตัวเลขให้ใช้เลขไทย หรือเลขอารบิก ครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2016-08-22 08:12:23
 
 
  เลขอะไรก็ได้ครับ ไม่ใช่สาระสำคัญ เลขอะไรก็ได้ ขอเพียงเขียนให้ถูกต้องครบถ้วนก็มีผลตามกฎหมาย


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ