การซื้อหุ้นเพิ่มกรณีพิเศษ
Posted: ครรชิต  สิงหนาท Date: 2013-06-08 08:38:37
   
  สอ.นย.ปิดบัญชีทุก30กย.สมาชิกก็จะได้รับปันผลและดอกเบี้ย แต่กำหนดการให้ซื้อหุ้นเพิ่มจะหมดเขตแค่31สค.56ถ้าสอ.นย.เลื่อนกำหนดการซื้อหุ้นเพิ่มเป็น30กย.-1ตค.56ให้ตรงกันจะเหมาะเลยผมจะเอาปันผลรวมกับดอกเบี้ยไปซื้อหุ้นเพิ่ม ถ้าให้ดีอยากให้สอ.นยเปิดช่องให้สมาชิกแสดงความจำนงว่าปันผลที่จะจ่ายให้สมาชิกขอแปลงไปเป็นหุ้นได้ผมว่าเจ๋งเลย 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2013-06-09 10:55:40
 
 
  เรียนท่านสมาชิก การกำหนดให้สมาชิกสามารถซื้อหุ้นเพิ่มเป็นกรณีพิเศษเป็นไปตามมติคณะกรรมการ เพื่อเป็นการระดมเงินทุน โดยมีประมาณการว่าจะมีสมาชิกมาซื้อหุ้นเพิ่มตามจำนวนที่ต้องการภายในเวลาที่กำหนด แต่หากจำนวนหุ้นที่เพิ่มไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ คณะกรรมการก็อาจจะขยายระยะเวลาให้สมาชิกสามารถซื้อหุ้นเพิ่มเป็นกรณีพิเศษต่อไปได้ ส่วนการนำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสมทบเป็นทุนเรือนหุ้นนั้น ท่านสมาชิกสามารถดำเนินการได้โดยแจ้งความจำนงต่อ สอ.นย.ไว้เป็นหนังสือ และ สอ.นย.ก็จะดำเนินการตามความประสงค์ของท่าน จนกวาท่านจะแจ้งเปลี่ยนแปลงครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ครรชิต  สิงหนาท  2013-06-09 17:51:47
 
 
  ขอบคุณครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2013-06-10 09:14:02
 
 
  เรียนเพิ่มเติมครับ การแสดงเจตนานำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสมทบทุนเรือนหุ้นนั้น สอ.นย.กำหนดให้สมาชิกต้องแจ้งก่อน 31 ส.ค.ของทุกปีครับ เพื่อให้ จนท.บันทึกข้อมูลลงในระบบก่อนการปิดบัญชีประจำปีครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :ครรชิต  สิงหนาท  2013-06-15 07:14:44
 
 
  ขอบคุณมากครับถ้าคุณประสิทธิ์ชัยไม่บอกผมก็ไม่รู้ ผมเป็นสมาชิกที่ขี้เกียจมากตั้ง20กว่าปีไม่เคยเอาระเบียบมาอ่านเลยถามกูรูอย่างเดียวง่ายดี


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ