เมื่อไหร่จะให้กู้โปะ ธ.กรุงไทยได้ครับ
Posted: ปฐวี จันทรคติ Date: 2016-05-31 05:41:56
   
  
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2016-05-31 08:14:51
 
 
  คณะกรรมการยังไม่มีนโยบายให้เงินกู้เพื่อนำไปชำระหนี้ธนาคารครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ยุทธนา ทาโคตร  2016-06-02 16:28:18
 
 
  ต้องการคนคำ้ 1 คน. สามารถคำ้คืนให้ได้. 1. คน เพราะคนคำ้เก่าถูกให้ออกจากราชการ ติดต่อได้. 0992535534. จ.อ. ยุทธนา. ทาโคตร


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ