การตัดเงินกู้ฉุกเฉิน
Posted: บรรเจิด ชาวน้ำวน Date: 2016-05-25 15:22:26
   
  กู้ฉุกเฉินเมื่อ 4 พ.ค.59 ในสัญญาแจ้งตัดงวดแรกใน สิ้น มิ.ย.59 แต่สิ้นเดือน พ.ค.59 มีรายการเรียกเก็บกู้ฉุกเฉิน (สัญญาเก่า) ขอทราบรายละเอียดหรือการเปลี่ยนแปลงระเบียบด้วย เพราะของเดิมกู้ระหว่างวันที่ 1 - 5 ของทุกเดือน จะตัดเงินงวดแรกในสิ้นเดือนถัดไป ซึ่งการกู้เงินในช่วงเวลาดังกล่าวคนเยอะมาก ต้องใช้เวลาในการดำเนินการนานพอสมควร 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2016-05-26 12:45:30
 
 
  หลักเกณฑ์เดิมกำหนดไว้ว่าหากสมาชิกกู้ภายใน วันที่ 5 ของทุกเดือน (ก่อนส่งรายการเรียกเก็บหนี้สินไปที่ กง.ทร.) เจ้าหน้าที่ สอ.นย.จะคำนวณสิทธิการกู้โดยนำเงินกู้ตามสัญญาใหม่ไปหักหนี้สัญญาเดิมเลย แล้วก็ส่งหักไปโดยไม่มีหนี้เก่าคงเหลือ และสมาชิก็รับส่วนต่างไปครับ แต่เนื่องจากปัจจุบันการจ่ายเงินเดือนของข้าราชการดำเนินการผ่านกรมบัญชีกลาง และกรมบัญชีกลางกำหนดระยะเวลาการส่งข้อมูลเงินเดือนเร็วขึ้น เป็นวันที่ 1 ของทุกเดือน ดังนั้นเมื่อสมาชิกมากู้เงินวันที่ 4 พ.ค. ข้อมูลหนี้สินเดิมได้จัดส่งไปที่กรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว จึงทำให้สิ้นเดือน พ.ค.59 ยังคงมีรายการเรียกเก็บหนี้เก่าอยู่ ส่วนการคำนวณสิทธิการกู้ใหม่ สอ.นย.จะคำนวณให้โดยไม่นำหนี้เก่าที่เรียกเก็บไปแล้วมาคิดเพื่อให้ยอดเงินส่วนต่างเพิ่มขึ้น เพราะ ณ วันที่คำนวณวงเงินกู้ใหม่แม้จะส่งหักหนี้เก่าไปแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2016-05-26 12:53:23
 
 
  รายการเรียกเก็บเดือน พ.ค.59 แม้จะส่งหักไปแล้ว แต่ สอ.นย.ยังไม่รับรู้รายได้เนื่องจากยังไม่ได้รับเงิน ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าเงินที่เรียกเก็บอาจจะหักได้ หรืออาจจะหักไม่ได้ด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น สมาชิกถูกอายัดเงินเดือน หรือเงินเดือนไม่พอหักเป็นต้น


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2016-05-26 12:58:29
 
 
  กรณีสมาชิกประสงค์จะนำเงินมาชำระทั้งจำนวนเพื่อไม่ให้เกิดรายการเรียกเก็บในสิ้นเดือนถัดไป จะต้องนำมาชำระภายในสิ้นเดือนนั้น เช่น นำมาชำระภายใน 31 พ.ค.59 ทั้งจำนวน ในสิ้นเดือน มิ.ย.59 ก็จะไม่มีรายการหักในสลิป แต่ถ้าสมาชิกมาชำระในวันที่ 2 มิ.ย.ทั้งจำนวน แต่ก็เลยกำหนดแล้ว และ สอ.นย.ก็ได้ส่งข้อมูลไปที่กรมบัญชีกลางแล้ว ดังนั้นในสิ้นเดือน มิ.ย.59 ก็ยังคงมีรายการหักหนี้อยู่แม้ท่านจะไม่มีหนี้แล้วก็ตาม


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ