การกู้ฉุกเฉิน
Posted: สุรเชษฏ์ คงเจริญ Date: 2016-05-19 15:11:27
   
  รับเงินกู้สามัญแล้วกู้ฉุกเฉินไม่ได้ในเดือนนั้น หมายถึงรับเรื่องเข้าคิวหรือรับเงินกู้แล้ว - ผมต้องรอเงินสามัญจนกว่าจะออกอย่างเดียวเลยใฃ่ไหมครับ . - ทั้งที่ผมเอาสลิปคนละเดือนไปกู็ (หมายถึง ผมส่งกู้สามัญแล้วอีกเดือนผมจำเป็นผมไปขอกู้ฉุกเฉิน) 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2016-05-19 20:24:17
 
 
  ในระหว่างรอรับเงินกู้สามัญ สหกรณ์จะงดให้กู้ประเภทอื่นไว้ก่อน และเมื่อได้รับเงินกู้สามัญไปแล้วจะต้องรอให้หักในสลิปได้หนึ่งเดือนก่อน จึงจะกู้ ฉ.หรือประเภทอื่นได้ เหตุผลเพื่อควบคุมยอดเงินคงเหลือของสมาชิกให้เป็นไปตามคำสั่ง ทร. และเพื่อจัดการและควบคุมระบบการส่งหักไม่่ให้เกิดปัญหาครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :สุรเชษฏ์ คงเจริญ  2016-05-26 00:40:18
 
 
  ขอบคุณครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ