ขอกู้กรณีพิเศษ
Posted: สาคร บังเกิด Date: 2016-04-11 15:00:24
   
  ผมได้กู้สามัญมาแล้วประมาณ ๖ เดือน แต่ยังชำระหนี้ไม่หมดเนื่องจากเป็นหนี้นอกระบบ จะขอความอนุเคราะห์กู้เพื่อกรณีพิเศษประมาณ ๒๕๐,๐๐๐.บาท จะต้องทำบันทึกถึง สอ.นย.โดยมีรายละเอียดอะไรบ้างครับ ในการนี้กระผมได้นำเรียนผู้บังคับบัญชาแล้ว (ผมออกราชการ อยู่ ที่ บก.ฉก.ทพ.นย.ครับ) 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2016-04-12 07:34:10
 
 
  รายละเอียดติดต่อ จนท.สินเชื่อครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2016-04-12 07:34:56
 
 
 


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ