สามารถทำธุระกรรมปกติได้หรือยัง
Posted: ยุทธนา ทาโคตร Date: 2016-03-21 12:02:50
   
  ผมได้ธุระกรรมปกติได้หรือยังเพราะว่าผมได้ทำสัญญาเปลี่ยนคนค้ำใหม่แล้วกรุณาแจ้งให้ผมทราบด้วยครับขอบคุณ # จ.อ. ยุทธนา ทาโคตร 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2016-03-22 10:06:56
 
 
  กรณีของท่านสมาชิก เป็นกรณีหลักประกันบกพร่องเนื่องจากผู้ค้ำรายเดิมถูกออกให้จากราชการ และสมาชิกได้ยื่นคำร้องเปลี่ยนคนค้ำประกันแทนคนค้ำเดิม แต่เนื่องจากคนค้ำประกันคนใหม่ที่ท่านสมาชิกหามานั้น ได้แจ้งยกเลิกการค้ำประกันไป ดังนั้น ท่านจึงต้องหาคนค้ำประกันใหม่มาแทนคนที่ขอยกเลิก จึงจะสามารถดำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมได้ตามปกติ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ