บิดาเสียชีวิต
Posted: ประเสริฐ เหวรมา Date: 2016-03-21 10:19:20
   
  กรณีบิดาเสียชวิตมีเงินสงเคระห์จาก สอ.นย.หรือไม่ ถ้ามีหลังจากส่งเรื่องไปแล้ว ใช้เวลานานเท่าไร 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประเสริฐ เหวรมา  2016-03-23 10:13:44
 
 
  ขอคำตอบหน่อยครับ เพราะส่งเรื่องไปตั้งแต่เดือน ธันวาคม


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2016-03-24 13:38:37
 
 
  กรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต (บิดา มารดา คู่สมรส บุตร เว้นบุตรบุญธรรม) จะได้รับการสงเคราะห์รายละ 1,500 บาท ทั้งนี้หากสมาชิกจัดพวงหรีดเคารพศพในาม สอ.นย. จะได้รับการสงเคราะห์เพิ่มเติมตามจำนวนเงินค่าจัดทำพวงหรีด แต่ไม่เกิน 1,000 บาท โดยสมาชิกต้องเสนอรายงานผ่านต้นสังกัดระดับกองพันถึง สอ.นย. ระยะเวลาในการอนุมัติเงินสงเคราะห์หากเอกสารหลักฐานครบถ้วนจะใช้เวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์โดยประมาณ สำหรับวิธีการรับเงิน สมาชิกสามารถรับเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีเงินฝาก กรณีของท่านสมาชิกได้เสนอเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์เมื่อ 16 ธ.ค.58 (รับเรื่อง) และได้รับอนุมัติเมื่อ 18 ธ.ค.58 โดย สอ.นย.ได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย สาขานราธิวาสตามที่ท่านได้แจ้งความประสงค์ไว้ เป็นจำนวนเงิน 2,500 บาท เมื่อ 21 ธ.ค.58 เวลา 16.18.59


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2016-03-24 16:11:12
 
 
  กรณีท่านปรสงค์จะติดต่อสอบถาม สามารถติดต่อได้ตามหมายเลขที่แนบมาด้วยนี้ครับ


ดูไฟล์รูปภาพที่แนบ...

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :ประเสริฐ เหวรมา  2016-03-25 14:59:12
 
 
  ขอขอบพระคุณอย่างสูงครับ(เรื่ิองรายละเอียดบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต)


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2016-03-25 16:10:07
 
 
  ด้วยความยินดีครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ