ข้อมูลสมาชิกไม่อัพเดท
Posted: เฉลิมพล ญาณประดับ Date: 2016-01-27 16:41:52
   
  ข้อมูลสมาชิก จะอัพเดทเมื่อไหร่ ครับ เช่น เงินเดือน ตอนนี้เงินเดือนยังเท่าเดิมอยู่เลยครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2016-01-28 07:41:42
 
 
  ข้อมูลบางอย่างเช่น เงินเดือนของสมาชิก สอ.นย.ไม่สามารถอัพเดทได้ เนื่องจาก ระบบงานของ สอ.นย.ไม่ได้เชื่อมโยงกับระบบเงินเดือน ทร. ดังนั้น สมาชิกจะต้องมาแจ้งเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง หรือ สอ.นย.จะทำการอัพเดทเมื่อสมาชิกมาติดต่อทำธุรกรรม เช่นยื่นเรื่องกู้เป็นต้น


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ