สอบถามเรื่องการตัดเงินกู้ฉุกเฉิน
Posted: สรวิศ  พุ่มจันทร์ Date: 2016-01-22 22:09:56
   
  กู้เงินไปแล้วครบ 4 เดือน (จำนวนต้นเงินกู้ 44,000 บาท)กลับมากู้ใหม่เมื่อ 7 ม.ค.59 เจ้าหน้าที่บอกว่าตัดเหมือนเดิมน่ะเดือนนี้ (ม.ค.)ผมก็งงแต่ไม่ได้พูดอะไร ของเก่าจะตัดเดือนต่อไป เช่น กู้ 7 ม.ค.59 นี้ ก็จะไปตัดสิ้น ก.พ....ผมได้เงินกลับไปประาณ 14,000 กว่าบาท และผมไปเปิดดูในรายการตัดในข้อมูลส่วนบุคคล ตัดต่อเลยเป็นงวดที่ 5 คำถาม? คือ...ถ้าตัดต่อเลย เงินกู้ที่ผมจะได้รับน่าจะมากกว่า หมื่นสี่พันกว่าบาทหรือเปล่าครับ...แต่ถ้าไปตัดเดือน ก.พ.เป็นงวดแรก..เงินเดือนของผม(ม.ค.)ก็จะได้รับเพิ่มมาอีกเพราะไม่ได้ตัด สอ...แต่เดือนนี้กลับรับเงินเดือนปกติเท่าเดือนที่แล้ว....ผมงงครับ..เพราะเคยกู้มาของเก่าๆ4 เดือนกู้ใหม่ ก็เว้นไป 1 เดือนแล้วก็ไปตัดเดือนต่อไป...ช่วยตรวจสอบ และอธิบายให้กระจ่างหน่อยครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2016-01-24 06:50:21
 
 
  ถ้าไม่เข้าใจต้องถามให้กระจ่างครับ กรณีสมาชิกกู้ไปครบ ๔ งวด แล้วมากู้ใหม่เมื่อ ๗ ม.ค.๕๙ รายละเอียดการหักจะเป็นดังนี้ ๑. สัญญาเก่าเนื่องจากท่านมากู้เมื่อ ๗ ม.ค. ซึ่งการประมวลผลส่งหักประจำเดือนดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วตั้งแต่ ๕ ม.ค.๕๙ สัญญาเดิมจึงได้ส่งหักไปตามปกติเป็นงวดที่ ๕ ตามที่ปรากฎในระบบข้อมูลสมาชิก ๒. สัญญาใหม่จะเริ่มส่งหักงวดแรกในสิ้นเดือน ก.พ.๕๙ ซึ่งจะต่อเนื่องกับการหักงวดที่ ๕ ของสัญญาเก่า ๓.เงินที่ส่งหักในสิ้นเดือน ม.ค.๕๙ (งวดที่ ๕ ของสัญญาเก่า) จะเป็นเงินที่ส่งหักเกินเนื่องจาก ณ วันที่ท่านมากู้ สอ.นย.ได้นำเงินกู้ตามสัญญาใหม่ไปหักชำระหนี้สัญญาเก่าแล้ว (หักกลบ) เงินที่หักเกินนี้ เมื่อ สอ.นย.ได้รับเงินส่งหัก จาก กง.ทร.ในสิ้นเดือน ม.ค.๕๙ ก็จะนำมาหักชำระหนี้สัญญาใหม่ให้ท่าน ข้อมูลในระบบสมาชกจะปรากฎรายละเอียดให้ท่านเห็นเมื่อสิ้นเดือน ม.ค.ครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2016-01-24 07:02:08
 
 
  ส่วนข้อสงสัยของท่านว่าเมื่อส่งหักงวดที่ ๕ ไปแล้ว ทำไมเงินที่ได้รับตามสัญญาใหม่จึงได้รับเพียง ๑๔,๐๐๐ กว่่าบาท เรียนว่า เงินที่ส่งหักไปแล้วในงวดที่ ๕ ยังไม่สามารถนำมาบวกกลับเป็นเงินที่ท่านจะได้รับในวันที่ท่านมากู้คือ ๗ ม.ค.๕๙ ได้ เนื่องจากเงินที่ส่งหักไปนั้น สอ.นย.จะได้รับตอนสิ้นเดือน ม.ค.ครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ