ขออนุญาตาสอบถามครับ
Posted: ศุภวุฒิ ดีสุรกุล Date: 2016-01-02 10:23:11
   
  ปัจจุบันยอดการกู้สามัญยังเป็น เงินเดือน*65+หุ้น อยู่หรือไม่ครับดูไฟล์รูปภาพที่แนบ...

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2016-01-03 08:08:56
 
 
  ใช่ครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ศุภวุฒิ ดีสุรกุล  2016-01-04 15:53:25
 
 
  ขอบคุณครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :พงษ์พศวัต  จุวิวัฒน์  2016-01-12 13:57:27
 
 
  จะลาออกจากราชการติดคำ้ประกันคนอื่นอยู่หาคนมาแทนไม่ได้มีแนวทางช่วยเหลือหรือไม่


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2016-01-12 16:20:50
 
 
  เรียนสมาชิก เรื่องนี้ได้เคยอธิบายหลายครั้งแล้วว่ากรณ๊ที่ท่านจะลาออกแล้วติดภาระค้ำประกันนั้น สอ.นย.มีหน้าที่เพียงออกหนังสือรับรองตามความเป็นจริง เพื่อให้สมาชิกนำไปแนบกับหนังสือขอลาออกจากราชการ ซึ่งการจะพิจารณาให้ออกหรือไม่เป็นเรื่องของ ทร.ครับ ในความเป็นจริงเมื่อท่านทำหนังสือค้ำประกันแล้ว ภาระค้ำประกันก็จะยังคงมีอยู่ตลอดไปจนกว่าหนี้ที่ท่านค้ำนั้นได้ชำระหมดแล้ว ไม่ว่าท่านจะยังคงรับราชการอยู่หรือไม่ แต่เนื่องจากแนวทางการให้ข้าราชการลาออกจากราชการนั้น หน่วยต้นสังกัดเป็นผู้กำหนด คือถ้าท่านมีภาระค้ำ ทร.ก็กำหนดว่าท่านจะต้องดำเนินการให้คนกู้หาค้ำมาแทนท่าน หลักเกณฑ์นี้ สอ.นย.ก็เป็นผู้ปฏิบัติเท่านั้น ไม่สามารถไปก้าวก่ายได้ครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ