ใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำปรกัน
Posted: วิศรุต แก้วสว่าง Date: 2015-12-28 16:29:46
   
  ต้องการกู้สามัญ 90000 บาท มีทุนเรือนหุ้น 98000 บาท สามารถใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกันแทนบุคคลค้ำได้หรือไม่ครับ 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ