ใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำปรกัน
Posted: วิศรุต แก้วสว่าง Date: 2015-12-28 16:29:17
   
  ต้องการกู้สามัญ 90000 บาท มีทุนเรือนหุ้น 98000 บาท สามารถใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกันแทนบุคคลค้ำได้หรือไม่ครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-12-29 07:08:02
 
 
  การกู้เงินโดยใช้หุ้นค้ำประกัน สอ.นย.ให้กู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของหุ้น ตามข้อมูลท่านสมาชิกจะกู้ได้ไม่เกิน 88,000 บาท แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่มีหนี้สินอื่น หรือมีหนี้สินอื่นแต่เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วก็ต้องไม่เกินร้อยละ 90 ครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :วิศรุต แก้วสว่าง  2015-12-29 09:06:45
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :วิศรุต แก้วสว่าง  2015-12-29 09:09:26
 
 
  มีหนี้สินกับธนาคารกรุงไทย และ หนี้สิน สอ.นย. 17000 บาท ครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-12-29 11:26:59
 
 
  หนี้สินอื่นที่ไม่ใช่ของสหกรณ์ใช้สำหรับการคำนวณเปอร์เซ็นต์คงเหลือ ส่วนหนี้สหกรณ์ ปกติเมื่อได้รับเงินกู้ก็จะนำเงินกู้ไปหักชำระหนี้เดิมให้ครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ