ชำระเงินกู้สามัญ
Posted: ไพโรจน์  พิลึก Date: 2015-12-06 17:02:21
   
  -การชำระเบี้ยเงินกู้สามัญถ้าจะตัดยอดจำเป็นต้องชำระยอดทั้งหมดที่ค้างอยู่มั้ยครับ สามารถชำระเพื่อตัดยอดเงินต้น เป็นงวดๆ ได้มั้ยครับ เช่น ครั้งละ 5000 บาท เป็นงวดๆไป ถ้าได้ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับ -ถ้าต้องการเพิ่มทุนเรือนหุ้นรายเดือน มีทางไหนอีกบ้างไหมครับ จาก 1/4ของเงินเดือน+เงินเพิ่มพิเศษครึ่งหนึ่ง เพราะตอนนี้เต็มเพดานแล้วครับ ขอบคุณครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-12-07 08:58:02
 
 
  ตอบครับ ๑.การชำระหนี้เงินกู้สามัญ สามารถชำระเพิ่มเติมได้ไม่จำกัดครับ ไม่ว่าจะต้องการชำระทั้งหมด หรือชำระเพิ่มบางส่วนโดยไม่มีเงื่อนไขอะไร วิธีชำระก็เพียงแต่มาติดต่อฝ่ายทะเบียนหุ้น แล้วนำใบแจ้งการชำระเงินไปยิื่นชำระที่ฝ่ายการเงิน ๒.การชำเงินค่าหุ้นรายเดือน ชำระได้สูงสุด ๑/๔ ของเงินได้รายเดือน หากท่านใช้สิทธิเต็มเพดานแล้ว สิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือ แจ้งให้นำเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนสมทบเป็นทุนเรือนหุ้นตอนปลายปีครับ และสามารถแจ้งให้ สอ.นย. หักเงินเดือนเป็นเงินฝากรายเดือนได้ครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ไพโรจน์  พิลึก  2015-12-08 08:47:00
 
 
  ขอบคุณมากครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ